حکایت نامه

۳٠ اردیبهشت ۱۳۸٤
 

بااجازه از حافظ

حالیا مصلحت کاردر آن میبینم       که کنم آپ نه ساکت بنشینم

جزبلاگم و کامنتش نبود یار ندیم    یعنی ازاین همه اون دوتاراچيدم

خاله سارا ،خاله مینا گویند:         که کنم شرم من ازآن پست قبلینم

گره افتاده به کارم چه کنم           که منم چون گالیله شرمگینم

سینه تنگ و زخم زبانها هیهات     شرمسار ازرخ خالین وفلان مسکینم

__________________________

حالا میفهمم گالیله وقتی تو دادگاه بهش گفتند بگوزمین گرد نیست و باانگشت نوشت من میدونم زمین گرده ....چه حالی داشت!

 [ خانه | آرشيو |