حکایت نامه

٦ خرداد ۱۳۸٤
 

سالها بود که با اهنگ صدای او دهانها بسته ميشد وبا

ربنـــــــــــــــا ...

            و اشهـــــد ان ....

گفتنش دهانها باز ميشد ، يادش بخير با آن دستگاه ترک ، اذان گفتنش چه دلهائی  را بردوحال دلبر دلها خود برده شد وصدای ملکوتيش جاودانه ....[ خانه | آرشيو |