حکایت نامه

٧ خرداد ۱۳۸٤
 

ما همه ازخدائيم وبه سوي او ميرويم

نميدونم چرا وقتي كسي ميمره  اينو ميگن ولي اگرجهان را برداري فرض كنيم ازمبدا الله شروع ميشه وبه مقصد  الله تموم ميشه به قول خودش هو الاول والاخر...يعني ما چه بخوايم چه نخوايم ازنظر فيزيكي كاري در اين جهان انجام نميديم چون جابجائيمون صفره( حالا ميگيد جبريه هرچي ميخواين بگين  بگين ) فقط ما تو اين دنيا لك ولكي ميكنيم و ميريم شروع لك ولك منم هشتم خرداد بود .....

-------

دانی که چرا راز نهان با تونگويم

              طوطی صفتی طاقت اسرار نداری[ خانه | آرشيو |