حکایت نامه

۱۱ خرداد ۱۳۸٤
 

مدیریت حکایت نامه قصد دارد به منظور گردش مالی وبقای خود اقدام به فعالیتهای اقتصادی کند لذا بنا به صلاح دید مدیریت محترم تاسیس شرکت هواپیمائی air tehal (ارتحال)را به عموم مشتاقان اعلام میدارد شرح خدمات  :

-         سرویس رایگان با بنز نقره ای تا گیج پرواز

-         اخذ پاس (روادید) برای خود وخانواده

-         اخذ بلیط البته یکسره تا مقصد 

شما دوست عزيز هم ميتوانيد از همين فردا با ثبت نام در يکی ازشعب ما ازخدمات ما بهره مند شويد 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در ضمن انتخاب اصلح  دکتر قاليباف است چون ايشان خلبان بوده و ميتواند مشوق ماباشد وموانع را بادرايتی که از ايشان سراغ داريم از اين صنعت ملی بردارند

 [ خانه | آرشيو |