حکایت نامه

۱٠ امرداد ۱۳۸٤
 

وزيرنفت:

- آبرو هيچ قيمتي در جمهوري اسلامي ندارد ريختن آبرو و گفتن اينكه كسي خائن است، در هر جامعه‌‏اي جرم است ؛ اما در ايران كوچكترين توجهي به اين مسئله نمي‌‏شود و كسي هم كاري به آن ندارد.

-اگر نفت نبود افغانستان يا ژاپن مي‌‏شديم منتهي گرايش به سمت افغانستان بيشتر است.

-زنگنه، در پاسخ به اين سوال كه آيا باز هم وزير نفت خواهيد بود، گفت: خير، از مهرماه در دانشكده خواجه نصيرالدين طوسي به تدريس خواهم پرداخت.

درابتدا بايد تبريک وتهنيت بگم به بروبچ خواجه نصير وبعنوان شخص پاسخگو  بايد بگم اگه ما افغانستان هم ميشديم که بد نبود اقل کندش جزوايول امريکای جنايتخار ميشديم وحتی ژاپن که اين از ان بهتر است!بعدشم بحث جامعه وتوجه وآبرو شد اولاهرجامعه ای جامعه مدنی نيست ثانيا هيچکدومشونم ملت فهيم ندارن ثالثاهر ابرويم ريختنش حال نميده !تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل[ خانه | آرشيو |