حکایت نامه

٢٦ شهریور ۱۳۸٤
 

سلاممممم به همه دعاکنا بگم من هنوز زندم وهنوز سنگرو در مشهدحفظ کردم تا جفت چشاتون اوممممم بهتر ببينه فقط دلم برای اين حسينيه تنگ شده بود اومدم يه سر بزنم زودی برم

- - - - - - - -

امشب پرزيدنت احمد سخنرانی قرائی دارند که چشم محافل خبری دنيا به اونه ما هم ازطرف حسينه حکايتيون مقيم مشهد برای ايشون دعا ميکنيم ولی پيشنهاد ميدهيم:

اون کت قشنگشونو نپوشن

امسالو بعد از همبستگی ملی باصلوات  سال مهورزی وصد البته عدالت گستری اعلام کنند

بجای نقطه درپايان عرايض از لفظ عدالت استفاده کنند چون همون معنی رو ميده

جناب آقای بوش به جای ايشان برای ايجاد تنوع مردم ايران  باپرواز نيورک - تهران بيان تهران. 

و...

به علت شرف بستن کافی نت از ادامه مطلب معذوريمم .لی ايول ۱ گيگه کانکشنش[ خانه | آرشيو |