حکایت نامه

۱۳ آبان ۱۳۸٤
 

اولش يه نکته بگم خيلی فرقه بين عامل بودن وعالم بودن منم ادعا ندارم همه اونائی که ميدونم عمل ميکنم ولی خوشحالم که بعضی چيزا رو ميدونم و ناراحت از اينکه عمل نميکنم عده ای از ما اينو به گردن اين واون ميندازن بر خی به گردن جامعه واجبارات زمان ، حالا هرچی که هست ما اينيم ، اينو برای اون دوستی گفتم که خودش ميدونه

ــــــــ

راستش برای امروز کلی شعر از خيام داشتم که بنويسم ولی دل ودماغش نيس باشه برای سال ديگه به شرط حيات

 عيد همتون مبارک

 [ خانه | آرشيو |