حکایت نامه

۱٦ آبان ۱۳۸٤
 

باخبر شدیم دانشجویان پیروی خط پاپ مقابل سفارت ایران در ایتالیا طی سخنرانی پیرزیدنت دکتر احمدی  تجمع اعتراض آمیزی کردند.

ای دانشجو ! ای خارجی ! ای اجنوی ! ای مزدور! تجمع در وکنی ! تقلید ما رو نصفه در میاری اگر شما هم انقلابی بودید به سفارت میریختید ومدارک جاسوسی وحتی  شاهد.

اون شاعرچه قشنگ گفته:

تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف

         مگر اسباب بزرگی همه اماده کنی

- - - - - - - - - - - - - -

طی تماس تلفنی که با سردبیر گرفته واعلام شده که یک شبکه صدای وسیما منحصرا به خدا وپیغمبر اختصاص داره و تو دیگه سرجدت دست از سرمابردار ! هیات تحریره حسینیه حکایتون طی بیانیه ای اعلام کرد:

بردیده منت الحمدلله

 

 [ خانه | آرشيو |