حکایت نامه

٢٢ آبان ۱۳۸٤
 

حالیا مصلحت کار دران میبینم

که کنم اف مسنجربه خفا بنشینم

حال اوگیرم و از اهل ریا دور شوم

یعنی از اهل جهان قطع کنم امیدم

جزبلاگم وکامنتش نبود یار ندیم

بیش از این نیست چه حاجت که کند تدبیرم

محتسب رندی شاعر به اشارت نفروش که پدر خواند اميرم چه کنم مسکينم

 

جلد دوحافظ با محتوی امروزی  روانه بازار شد

 [ خانه | آرشيو |