حکایت نامه

٢٤ آبان ۱۳۸٤
 

امشب سالگرد علامه جعفريه من به عنوان يه  user دو ساله از شرح مثنوی ايشون بايد بگم که نوشتنشونم مثل حرف زدنشون بود ولی واقعا باسواد  بود خدا بيامرزدش .

- - - - - - - -

فردا شب ساعت ۸ کانل دو رو حتما ببينين من پيارسال تو همين برنامه با ابوالفضل نصراباد اشنا شدم که از اثار معنوی اين اشنائی شما کماکان دارين استفاده ميکنين تازشم فرادشب خود اقاهم يکی از شعرای خودشونو ميخونن حتما ببينين.[ خانه | آرشيو |