حکایت نامه

٢٦ آبان ۱۳۸٤
 

سخن سردبیر

همیشه این بخش تو هر مجله ای سخترین بخشه که سردبیر دنبال بهانس از زیرش شونه خالی کنه ما هم با تدبیری هوشمندانه اینبارم دررفتیم

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

سیاسی

با خبر شدیم  تعداد زیادی از رجال طی نامه ای محرمانه اعلام کردن که نگید مثل اق سید احمد ما احمدی نژادو کشتیم  ازهمین تریبیون اعلام میکنیم ایشون سرطان خون داره وما در مرگ ایشون هیچ نقشی نداریم وناظران میگفتند که دیدن همه اونها حتی به شرفشونشم قسم خوردند!!!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ورزشی

خبر داغ :حسین رضازاده باز قهرمان جهان شد ولی اینبار قبل ازمدال یک چیز باارزش بهش دادن که فک کنم ارزشش از مدال براش مهم تر بود.

خبر یخ کرده : باخت ایران از مقدونیه ودفاع 90 از برانکو!!!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ضداخلاقی

Warning

زیر 18 سال نخونه

حکایت نامه هیچگونه مسئولیتی درقبال خواندن قبول نمیکند

به خاطر اینکه اینجا خانواده رفت وامد میکنه ونه ترس فیلترینگ چون اگه ازاون میترسیدیدم سیاسی نمی نوشتیم که این از اون مهمتر مینمود از این بخش منصرف شدیم

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

عرفانی

تکیه بر تقوی ودانش در طریقت کافریست   راهرو گر صد هنر دارد توکل بایدش

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

اجتماعی

کتابخانه دانشکده حقوق با علوم سیاسی که حاوی کتابهای خطی وارزنده ای بود درحریق اتش سوخت فکر کنم:1- مسئول عذاب تو یه مثبت منفی اشتباه کرده چون هیشه سیل و زلزله شبا می امده که بیشترین تلافاتو بگیره واتیش و هواپیما وازاین دست روزها باید میامدن خدا به دادش برسه چه جوری میخواد جواب پس بده!!!!2-این بلابخاطر نفرین شخص اکبرگنجی برای سکوت اين دو قشر است۳-اين فقط به خاطرگناههای مکرر دانشجوهای ايندو دانشکده بوده (به گفته وزير اموزش پرورش )وقدم بعدی در صورت عدم اصلاح جردن ميباشد

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

عشقگولانه

باغبان گر  پنج روزی صحبت گل بایدش

     برجفای خار هجران صبر بلبل بایدش

       ای دل اندر بند زلفش از پریشانی منال

          مرغ زیرک چون به دام افتد تحمل بایدش

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

اشپزی

طریقه ساخت کیک زرد!!!

چون این بخش منافع ملی رو به خطر مینداخت حذف شد

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ادبی 

ساقیا درگردش ساقر تعلل تا به چند    دورچون برعاشقان افتدتسلل بایدش

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

خدا - پیغمبری  

چو بید بر سر ایمان خویش میلرزم

که دل به دست کمان ابروئی است کافر کیش

علمی

بعضی از ادما ميکروب شناس ميشن مثل پاستور بعضيا نوبل ميگيرن مثل مادام کوری بعضيا اسکار ميگيرن اونوقت تو ميشينی بلاگ ميخونی به نقل از دوستان[ خانه | آرشيو |