حکایت نامه

٤ آذر ۱۳۸٤
 

الهی وربی ومولی من لی غیرک

درجمله اشنایان زدم ونیافتم کس

به درتورونمودم به کمال روسیاهی

 

به ما ياد دادن که بعضی از گناهها دعاها رو حبس میکنه پس الهم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعا.

خدایا اگر بعضی ازگناهها  سبب نزول بلا میشه ازاعماق جان فریاد میزنماللهم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلا

اللهم اغفرلی الذنوب التی تغیر النعم ...

یا من نجی نوح من القوم الظالمین

یا من نجی لوط من القوم الفاسقین

یا من نجی محمد والهی من القوم الکافرین

نجنی من اعدائی (نفسی)  باسمائک یا رحمان یا رحیم 

- - - - - -- - - -- - - - -

کاربزرگان را قياس ازخود نگير 

     گرچه درنوشتن بود شير شير 

ميگم اگر ذولفقار علی رو به ما بدن ما هم ميتونيم مثل اون شمشير بزنيم يا بازوی علی هم ميخواد؟

 

 [ خانه | آرشيو |