خدايا نميگويم نسبتی دارم به نزديکان درگاهت

ولی: من ازکودکی عاشقت بوده ام

                          قبولم نما گرچه آلوده ام

/ 8 نظر / 2 بازدید
شقايق

آلوده ايم اما خودشان کمکمان می کنند . اين عشق نمی گذارد . دلشان نمی آيد . می پذيرند ما را ان شاا ...

امير

سلام رفيق! حسابی تاثير گذار نوشتی. هم اين نوشتتَ، هم نوشته قبليت. اميدوارم كه هممون عاقبت به خير بشيم، في الدنيا و آخره!!

يکی

احيانا شما برای خودتون پيام نميذاريد ؟

نرگس

نيکی پير مغان بين که چو ما بد مستان / هرچه کرديم به چشم کرمش زيبا بود/

محمد

سلام دوست من ..خوبی؟ نيايش زيبايی بود ...ايام فاطميه رو تسليت می گم ...التماس دعا

گلبرگ

سلام...چرا پستهای اخری رو برداشتيد؟

يکی

اگه فکر کنی که ما فهميديم يه حدود 3 چهار تا مطلبت رو ورداشتی ناراحت ميشم .

دختر بابايي

سلامممممممممم :) يکی بود يکی نبود رو شنيدی؟ شده حکايت کامنتهای تو که يکی در ميون «يکي» مينويسه!