حسنم به اتفاق ملاحت جهان گرفت

 آری به اتفاق جهان میتوان گرفت

                            ستاد پاسداشت هشت خرداد

/ 1 نظر / 42 بازدید
سلام

حسنت