امروز با مولانا

عاقبت خاک شود حسن جمال من و تو خوب و بد میگذرد وای به حال من و تو...

قرعه امروز به نام من و فردا دگری است میخورد تیر اجل بر پروبال من و تو...

مال دنیا نشود سد ره مرگ کسی گیرم این کل جهان باشد از آن من و تو...

/ 0 نظر / 63 بازدید