امشب خیال روی  توام شد خیال من

دریا گریست ز سوز و فراغ  من 

لب  بسته ام ز آب و غذا ربنای من

دل بسته ام به لطف و کرم ربنای من

امشب زبار معصیتم ضعف کرده ام

لب تشنه ام جرعه ای کرم ربنای من

دوم رمضان1390

/ 1 نظر / 39 بازدید
حباب

خیلی لایک .میگم چند وقته شعرات خیلی قوی شده ....[عینک] هم 15 شعبان خوب بود هم الان که عالی بود[لبخند]