بسم الله الرحمن الرحیم

یا مقلب القلوب  و الابصار

یا مدبرالیل و النهار

یا محول الحول و الاحوال

حول حالنا الی احسن الحال

سال نود با نوسانات قیمت ارز ، تحریمات مضاعف به تبع آن گرانی محصولات خارجی توام بود کما اینکه  آجیل ازقرار کیلوئی 9 هزار تومن اول سال به  شهریور از 18 هزار تومن ونهایتا  به سی هزار تومن شب عید رسید ، عمر افرادی (احمد جنتی)در این سال به دنیا بود و افرادی (ذوالفنون) دقیقه نود به دیار باقی شتافتند " به قول شاعر جهان باقی وفانی فدای شاهد و ساقی"، عده ای سال نود را سال سئوال از رئیس جمهور نامیدند و عده ای جهاد اقتصادی ، من  سال نود ویک را سال  تشدید قیمت مینامم و از خدای ممنان برای مردم ایران عزت ، شرافت ، اقتدار و صبر از خدای ممنان مسئلت دارم

/ 0 نظر / 40 بازدید