یک شعر نو

خاطرت هست؟


 همان خواب،

 که تسخیرم کرد!؟

فالِ حافظ که گرفتم،

 به تو تعبیرم کرد؟


خاطرت هست؟


 شبی،

 را که فریدون، به دو خط،

بی تو در کوچهُ مهتاب،

 چه! 

 تفسیرم کرد؟ 


خاطرت هست؟


 خدایا!

 که همان خال ِسیاه،

آه!

 در کشمکش سینه،

نفسگیرم کرد!؟

راستش اسم شاعرش را نمیدانم

/ 0 نظر / 51 بازدید