ابراهيم را درآتش انداختند

موسی چهل سال در بيابان سرگردان بود 

اشموئيل چه زجرها که از جالوت نديد داوود با جالوت جنگيد

عيسی به صليب کشيده شد

يوسف را درچاه انداختند

يونس درشکم ماهی...

يوشع ، يعقوب ،زکريا،يحی و....

ولی هيچ کدام اندازه محمد اذيت نشد ، شايد او غلو ميکرد ، نه! اوکه ازروی هوی حرف نميزد ، پس چه ؟نميدانم شايدمشکل او شکمبه وزباله ای بود که بر سرش خالی شد ، نه اينها را که بقيه پيامبران هم داشتند ، شايد مشکل او آن خرمقدسها بودند ،شايد هم انهائی بودند که ندای ان الرجل لا يحجر را درموقع مرگش سر دادند ، نميدانم مبعثش جای تبريک دارد يانه ؟يقينا برای او قبول چندين سال رنج وسختی بود

- - - - - - - - - - - - - -

نميدونم رفتين بالای اون کوهی که وحی برپيغمبر نازل شد يا نه خيلی باحاله به قول يکی از بروبچ پينت هوسه مکس ! ولی خيلی سخته از اون کوه بالا رفتن اونم تنهائی خدائيش ما که يه غروب ۵ نفره رفته بوديم ترسيديم حساب کنين يه نفر تنهائی اونجا چله ميگرفته بعدش يه زن اون راهو ميامده بالا براش غذا مياورده واقعا بايد گفت:

با خدادادگان ستيزه نکن که خداداده را خدادادست 

 

 

/ 8 نظر / 4 بازدید
arezoo

مگه هيچ پيامبری امتش رو به اندازه محمد ص دوست داشت؟ عشق که بياد کوه مگه ديده می شه؟زخم مگه ديده می شه .شنيدی که به مولا می گه : تا هميشه تشنه اند قوم من برايشان -پر کن اين پياله را پرکن از هوای من

دختر بابایی

سلامممممممممممممممممم :) تو تموم روزای سال دو روز رو خيلی دوس دارم... يکی اين روز يکی هم تولد پيامبرو... آره که تبريک داره! واسه آدمايی که چشمشون به رحمت للعالمينه

سيد محسن

به نام حضرت دوست ................ مبعث پيامبر مکرم (ص) مبارک باد ............. انشاء الله يک بار ديگه بازهم از برويم غار حراء ............... در پناه حضرت دوست

navid

چه احساس ملایمی بابا دست به قلم

امير

مسئله اياب و ذهاب به غار حرا از مسائلی است که کمتر به آن پرداخته شده و مورد غفلت واقع شده بود!!!! ... ممنون بابت بيان اين نکته ظريف!!

نرگس

هرکه در اين بزم مقرب تر است / جام بلا بيشترش می دهند

غزال

امير سلام...هيچ وقت نگفته بودی که از نزديک اون کوه زيبا رو ديدی...شايدم تقصير از خودم بوده که نپرسيدم...بر خلاف تو من تنها از دور ديدمش...چون به من اجازه ی بالا رفتن از کوهو ندادن...الان فقط حسرت می خورم که چرا اونروز يه خورده اصرار نکردم.