خنک آن قماربازی که بباخت هرچه بودش

                               ونماند هيچش الا هوس قمارديگر

/ 0 نظر / 14 بازدید