حسینیه حاجیان

شبی مجنون به لیلی گفت :

که ای محبوب بی  همتا

تو را عاشق شود پیدا 

ولی مجنون نخواهد شد 

هربار که از در حسینیه وارد میشدی لبخندش خیرمقدم میگفت وبا بسمک عظیم اعظم بدرقه ات میکرد چهره خندان وکلام مهربانش که هیچ حقی که گردن همه بچه های حسینیه داشت او راچهره ماندگار منطقه ساخت

/ 0 نظر / 32 بازدید