آپاراتی

به دوستم که بیمارستان مسیج دانشوری کار میکنه گفتم من همه اعضا را اهدا کردم فقط معده حقیر سوراخه بده آپارتی بعد بنداز رو یکی دیگه

/ 1 نظر / 36 بازدید