احمدی بای بای

احمدی نژادکودک بازیگوشی بود که خانه ما را به هم ریخت تا ترکهای دیوار آنرا به وضوح ببینیم

 

/ 2 نظر / 40 بازدید
ناشناس

لایک

تقی یاره

این عین خوش خیالی است که خرابیهای ویرانگر این ترمیناتور را با بازیگوشی یک کودک معادل کنیم