یامدّبرُ دبِّر، یا مکَّمل کَّمِل ، یا محّول حَوّل<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

میگن به حسابتون برسین قبل ازاینکه به حسابتون برسن !

میگن شرط ادبه اگه از کسی چیزی میخوای حداقل روتو زیاد نکنی!

میگن اخر سالی حساب کتابتونو صاف کنین !

منم نشستم با خودم حساب کردم اگه روزی 5 تا گناه کرده باشم سالش میکنه 1800 حالا اگه ضبدر سنم شه هیچی دیگه اصلا صاف وصوف نمیشه ولی جز اینکه سرمو بندازم پائین و.... ، خدایا میدونم  بد کردم ولی اشتباه کردم تو مهربون ترین مهربونائی ، خدا جون سعی میکنم امسال درست شم ولی توهم کمکم کن ای زیرورو کننده قلبها وچشمها ، چشم وقلب منو عوض کن ، قلبم سیاه شده چشمم آلودست ، ای دگرگون کننده حالها منوازاین حال در بیار

_____________

راستی تا سال دیگه ما به قصد اعتماد سازی بلاگمون  تعلیقه!

/ 0 نظر / 9 بازدید