امروز با سهراب

هرکه با مرغ هوا دوست شود

خوابش آرامترین خواب جهان خواهد بود


در جایی خواندم البته نه از سهراب :

هراسناک تر از نابینایی ، دیدن است ، با دو چشم باز ! که چه برسر سرزمینم می آید.

و من با چشم خویشتن دیدم که جانم میرود!!!!

/ 0 نظر / 21 بازدید