گر برکنم دل از تووبردارم ازتو مهر

                                          اين دل کجا برم واين مهر برکه افکنم

/ 6 نظر / 2 بازدید
هانیه

دل جاش همونجاست که محکم شده ...

دختر بابایی

سلاممممممممممممم :) ميگم آقای امير!‌ وزن شعرت خيلی مشکل داره ها! ولی خب برندار! جای ديگه لياقت دل رو نداره

sahel

salam :) ...che faal shodi in chand waghte...up mikoni hamash, jawabe in 2 ta up akhariat ro ham badan midam ......

مینا

سلام.خوبی؟دلت چش شده؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ نگران دلت شدم.

ماه بانو

اين مهر بر که افکنم وين دل کجا برم؟