جهان گه عزت دهد گه خواردارد

دل براين پيرزن عشوه گر دهر نبد

                            کين عجوزه نوعروس صد داماد است

/ 0 نظر / 9 بازدید