سلامممم...فکرشو بکنين ممد ديروز خدافظی کرد ودولتو داد دست دکتر احمدی نژاد الان هيات دولتو تصور کنين که حداقل ۱ ماه زير دسته دکترن مخصوصا اين يارو زنگه فکر کنم مرخصيهای استعلاجی از صبح امروز شروع شده!

----------------------------------------------------

يه نفر تويادداشت  قبلی يه نظر مخاطبی گذاشته که من نه تکذيب ميکنم نه تائيد فقط ابلاغ وطبعا فرستادن يادداشت وبه روزرسانی!

دقيقاً . من هم خوشحالم که رفت ، چرا که اصلاً نبايد می آمد ، در ضمن اين که به ما ياد داد پشت سر رئيس جمهور غيبت کنيم اصلاً کار درستی نبود اولاً . ثانياً ما پشت سر رئيس جمهور قبلی هم اين حرفا رو ميگفتيم و اين جديد نيست . ثالثاً در لحظه آخر مثل ساير لحظه ها ، جز دعا کردن کار ديگری نمی توانست بکند ، تازه همينجوريش هم آقای حداد کلی ضايعش کرد ، پس اين هشت سال هم مثل ساير ۴ يا ۸ سالها ، انشاءا... رئيس جمهور منتخب ملت هم هشت سالی چنين پر ابهت خواهد داشت

/ 2 نظر / 5 بازدید
نرگس

جام می و خون دل هر يک به کسی دادند / در دايره قسمت اوضاع چنين باشد