امروز با وحید قاسمی

تقصیر ماست غیبت طولانی شما
بغض گلو گرفته پنهانی شما
برشوره زار معصیتم گریه میکنی
جانم فدای دیده بارانی شما
ای وای من!که قلب شما را شکسته ام
آقا چه شد تبسم رحمانی شما؟
آیا حقیقت است که اصلا شبیه نیست
رفتار ما به رسم مسلمانی شما؟
این اشک روضه حال مرا خوب کرده است
رد خور نداشت نسخه ی درمانی شما

/ 0 نظر / 60 بازدید