یکی زندگیتو به لجن میکشه و عین دستمال کاغذی مصرف شده....

نمیدونم شاید خریت خودته ...

شاید مردی به اینکه توهم لهش کنی ولی سکوت میکنی...

شاید مرد نیستیکه میشکنی و صدا نمیدی ، مرد باید...

شاید فکر میکنه ببو گیر آورده و تو دلش بهت میخنده ...

چقد یکی میتونه پست باشه ، چقد یکی میتونه عوضی باشه ، چقد...

 

 

/ 5 نظر / 20 بازدید
من و دوستم خدا

[گل][گل][گل][گل][گل][گل] چه خبرهاست خدايا که ندارم خبري * کو مرا خضر رهي تا که نمايم سفري ** با که گويم که چه ها مي کشم از دست دلم * با تو گويم که زاحوال دلم باخبري [گل][گل][گل][گل][گل][گل]

هانیه

مردی به اینا نیست که گفتی... مردی به همینه واستی رو به روت رو نگاه کنی و همه چی رو بسپری به اون بالا سری... با اطمینان کامل. مردی به اینه

At

مردی نبود فتاده را پای زدن / گر دست فتاده ای بگیری مردی !

مواظب باش یه روزی خودت مثل اون نشی. این رو به خودم می گم

CrAwL-InTO

چقدر ؟چقدر یکی می تونه پست باشه؟؟؟؟