درد

گفتی که شیر خسته به دردم نمیخورد

شاهین دست و پا بسته به دردت نمیخورد

حق داشتی جای دگر دلبری کنی

تو احمقی چون منی بدردت نمیخورد

/ 0 نظر / 40 بازدید