یا شمس الشموس

صبح میلاد رسید

دو رکعت  شکرانه ، رو به درگاه خدا

راستی ای آقا ! بچه ها منتظرند

عده ای هم بیدار تا سپیدی سحر

به امید نظری یا به عشق دیدار

بوسه بر دست شما

15 شعبان -1390

با سلام ای آقا

شبتان مهتابی ، روز میلاد شما درپیش است

عرض تبریک آقا ، با کمی بیتابی

ای نفسها به فدای کف نعلین شما

اندکی تند قدم بردارید....

/ 5 نظر / 39 بازدید
رهسپار

سلام این اشعار مال کیه؟ حس تازه ای داره، و اصلا تکراری نیست.. اندکی تند قدم بردارید.. چقدر برام نو کرد احساس رو..

امیر

آخری رو نمیدونم (باسلام ای آقا)ولی بقیش مال مویه

رهسپار

جسارتا من بیشتر با اون اخری حس گرفتم!

کودک

که صبح قریب است و میایی

امیر

خدا خیرش بده دوتا کامنت گرفت برای ما