ای مظهرشجاعت ، ای هادی هدایت

لاهوتیان بماندند در مدح و در رثایت

طوسی زطوس خواند وصف رخ وجمالت

عبدالعظیم زاهد درمانده در کمالت

ارادت خاصی به امام هادی پیدا کردم ، امیدوارم واسطه شن رابطم با امام رضا دوباره خوب شه که خیلی محتاج گوشه نگاهشونم

/ 0 نظر / 21 بازدید