خرداد پر از حادثه

"ما به خرداد پر از حادثه عادت داریم " ، من تا انجا که به خاطر دارم تلخترین رخدادهای زندگیم در بهمن و اسفند اتفاق افتاده و این اسم خرداد است که بد درفته ، نه آنکه من یک خردادیم ، نه! این تجریه شخصی ام است والا کل البوم هو فی شان


چند روزی است که چندین سری سخت سرما خوردم واین میکروب و یا ویروس ازبین نمیرود بلکه از حالتی به حالت دیگر تبدیل میشود ، در از سینه به گوش و بینی وسر اسباب کشی میکند و این فرصتی است که بهانه ای برای خوابهای طولانی و غوطه وری در اقیانوس عمیق افکارم به دور از فضای مجازی پیدا کنم ، ینی تنها ساعتهایی که خوبم همین 3:30 تا 8 صبحه و این ساعت اصلا با بیداری هیچ بشری هماهنگ نیست


حسینیه ای که قبلا پاتوقم بود الان جبر روزگار کاری کرده که سر زدن به آن جزو ارزوهام شده و این ثمره دعای استاده که شرم از سرش کم شه ، آدم داشته هاشو که براش هزینه میکنه وبهش میباله یکی یکی از دست میده و بازی زمانه این است که باید کلیه لباسهای خود رابکنی تا بتوانی بروی

/ 0 نظر / 47 بازدید