جبل الراسخه

خیلی از ادمها ثبات قدم دارند،عین کوه ایستاده اند ،خیلی بادها ،طوفانها میان ومیرن ولی اینها با همون باورها واستاده اند شاید سیل وفرسایش قسمتیشونو بکنه شاید برف روشون بشینه ولی وایمسن تا اب شه که 

/ 0 نظر / 42 بازدید